Nordic Smoke BBQ Products
Big Green Eggs trådlösa termometer

Big Green Eggs trådlösa termometer


Med denna digitala, trådlösa termometer, kan du samtidigt på mäta produkters kärntemperatur samt grillens temperatur. Stick in sändarens sond i produkten och håll mottagaren inom räckhåll för att läsa av temperaturen. Den når upp till 91 meter. Har den önskade kärntemperaturen nåtts? Då avger Dual Probe Remote Thermometer automatiskt en signal. Termometerns mottagare har en unik EGG-form med förinställda temperaturer för nöt, kalv, lamm, fläsk, fågel och nio sorters vilt. Sonden tål temperaturer upp till 380 °C.
1199 SEK1005 SEK